مدیركل سازمان بنادر درگفتگوبامهر؛

پشت پرده افزایش رسوب كالا در بنادر، تدابیرتازه برای تسریع در ترخیص

پشت پرده افزایش رسوب كالا در بنادر، تدابیرتازه برای تسریع در ترخیص

آوا مسكن: مدیركل امور بندری سازمان بنادر با تشریح علل افزایش رسوب كالا در بنادر، از بخشنامه ای جدید برای تسریع در ترخیص كالا اطلاع داد و اظهار داشت: كالایی كه بیش از ۲ ماه در بندر بماند، متروكه تلقی خواهد شد.روانبخش بهزادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح علل افزایش رسوب كالا در بنادر اظهار نمود: در سال ۹۶ برای حدود ۱۰۸ میلیون تن كالای غیرنفتی مشتمل بر ۳ میلیون TEU كانتینر در بنادر كشور عملیات بندری و ترخیص كالا انجام شده است و در حال حاضر تركیب موجودی ۱۳۹ هزار كانتینر دپو شده در بنادر كشور بدین صورت است كه ۵۰ درصد از آنها مربوط به پیش از سال ۹۷ و ۵۰ درصد دیگر مربوط به شش ماه اخیر است.
وی افزود: به صورت متوسط میزان رسوب كانتینر نسبت به كل عملیات كانتینری بین ۵ تا ۷ درصد است كه رسوب كالا و كانتینرهای سنواتی در فرآیند متروكه برابر ضوابط و قوانین مربوطه در حال پیگیری و اقدام هستند.
مدیركل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان كرد: از جانب دیگر رویه درخواستی صاحبان كالا برای كانتینرهای موجود عبارتند از ۶۰ درصد برای واردات، ۲۰ درصد برای ترانزیت خارجی و مابقی به قصد مصرف در منطقه اقتصادی و ترانشیپ در بنادر نگهداری می گردد.
وی خاطرنشان كرد: رسوب كالاهایی كه به قصد واردات به سرزمین اصلی در بنادر نگهداری می شوند دلایل متعددی دارد كه مهمترین آن مسائل بانكی، عدم صدور كد رهگیری و عدم تخصیص به موقع ارزش بانكی است چون كه فروشنده به علت عدم دریافت وجه كالای فروخته شده، اجازه انتقال كالا و واگذاری اسناد حمل را صادر نمی نماید. در نتیجه خریدار كه همان واردكننده ایرانی است، امكان آزادسازی كالا و متعاقبا، ترخیص آن را ندارد. لازم است تا بانك ها هم در این رابطه اقدامات عاجلی به عمل آورند یا اولویت بندی های كالایی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بهزادیان از جمله دیگر دلایل رسوب كالا در بنادر را نگرانی صاحبان كالا از عواقب پس از ترخیص در زمینه اعمال مقررات احتكار دانست و اظهار داشت: صاحبان كالا بنابراین ترجیح می دهند تا تولید تثبیت قیمت ها و تولید آرامش در فضای كسب و كار، از ترخیص كالا خودداری كنند؛ از این رو به بنادر كشور اعلام گردید كه مهلت توقف كالا را حداكثر دو ماه تعیین كنند تا صاحبان كالا مجبور به ترخیص كالاهای موجود شوند. ضمن اینكه تخفیفات تشویقی هم برای آنهایی كه ظرف چند روز آینده مبادرت به ترخیص كالا كنند اعطا خواهد شد.
وی علت دیگر رسوب كالا در بنادر را بحث ثبت سفارش بعضی از این كالاها كه صورت نمی گیرد عنوان و اظهار نمود: برخی كالاها امكان اظهار و ترخیص كالا را ندارند؛ بعضی دیگر از كالاها مشكل تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را دارند چراكه صاحبان این كالاها به هر دلیلی مایل به تعهد دادن نیستند و درنتیجه اجازه ترخیص آنها از جانب بانك ها صادر نمی گردد.
بهزادیان ابراز امیدواری كرد: در ۲ ماه آینده شاهد بهبود كامل روند و جریان تجاری خروج كالا از گمركات خواهیم بود.
روند صعودی رسوب كالا در بنادر
براساس جداولی كه مدیركل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی دراختیار خبرنگار مهر قرار داده، رسوب كالای غیركانتینری و كالاهای اساسی در بنادر كشور در حال افزایش می باشد.
در پایش سازمان بنادر، كالاها به سه گروه: كالاهای كانتینری، كالاهای غیركانتینری، و كالاهای اساسی تقسیم می شوند.
براساس آمار عرضه شده، میزان رسوب كالاهای كانتینری در ۴ شهریور ماه ۱۴۲هزار و ۹۹ كانتینر بوده كه در ۱۲ شهریور ماه به ۱۴۶ هزار و ۱۶۳ كانتینر افزایش یافته اما این رقم در ۱۹ شهریور ماه به ۱۳۹ هزار و ۵۷۱ كانتینر كاهش یافته است.
در مورد كالاهای غیركانتینری هم، جداول ذیل نشان داده است میزان رسوب این كالاها در ۴ شهریور ماه ۶ میلیون و ۷۱۳هزار و ۶۸۹ تن بوده كه در ۱۲ شهریور ماه به ۶ میلیون و ۶۷۳هزار و ۷۵۶ تن كاهش یافته و در ۱۹ شهریورماه به ۶ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۶۹۰ تن افزایش یافته است.
در مورد كالاهای اساسی نیز، جداول گویای آن می باشد كه میزان رسوب این گروه از كالاها در ۴ شهریور ماه ۱میلیون و ۹۱۰هزار و ۲۶۰ تن بوده كه در ۱۲ شهریور ماه به ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۲۹ تن افزایش یافته و در ۱۹ شهریورماه به ۲میلیون و ۳۹۲هزار و ۵۶۵ تن افزایش یافته است. ازاین رو روند رسوب كالاهای اساسی كاملا افزایشی بوده است و این می تواند به منزله زنگ اخطار برای مسئولان تنظیم بازار داخلی باشد.

آمار رسوب كالا در كل بنادر در تاریخ ۴ شهریور
نام بندر
میزان رسوب كالای كانتینری (TEU)
میزان رسوب كالای غیر كانتینری (تن)
میزان رسوب كالای اساسی(گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شكر و روغن نباتی)
امام خمینی (ره)
۵۳۹۱
۳۲۰۴۳۹۴
۱۶۱۳۵۴۲
شهید رجایی
۱۱۶۹۹۴
۳۰۰۰۸۶۲
۱۷۳۴۸۰
انزلی
۷۵۴
۱۶۷۸۳۹
۹۴۲۹
امیرآباد
۲۴۲
۱۸۲۵۶۱
۲۹۶۱۳
شهید باهنر
۱
۸۷۰۱
۱۱۶۶
بوشهر
۱۰۶۸۳
۹۳۱۲
۶۱۹۲
چابهار
۱۷۷۲
۴۲۳۷۰
۳۱۵۴۵
خرمشهر
۶۰۰۲
۲۰۷۲۳
۴۹۲۴
بندر لنگه
۲۰۲
۱۰۰۳۶
۰
آبادان
۱۸
۷۹۸۵
۹۶
نوشهر
۴۰
۵۸۹۰۶
۴۰۲۷۳
جمع كل
۱۴۲۰۹۹
۶۷۱۳۶۸۹
۱۹۱۰۲۶۰

آمار رسوب كالا در كل بنادر در تاریخ ۱۲ شهریور
نام بندر
میزان رسوب كالای كانتینری (TEU)
میزان رسوب كالا غیركانتینری(تن)
میزان رسوب كالای اساسی-تن (گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شكر و روغن نباتی)
امام خمینی (ره)
۵۵۳۹
۳۲۸۵۱۱۹
۱۷۷۶۲۱۶
شهید رجایی
۱۲۰۰۴۷
۲۹۳۷۶۳۷
۲۱۸۹۲۵
انزلی
۷۱۲
۱۷۳۶۰۵
۷۶۹۲۴
امیرآباد
۲۴۲
۱۸۲۵۶۱
۲۹۶۱۳
شهید باهنر
۱
۸۴۷۰
۱۲۲۷
بوشهر
۱۱۵۷۵
۱۱۳۳۸
۶۱۹۲
چابهار
۱۷۷۲
۴۲۳۷۰
۳۱۵۴۵
خرمشهر
۵۹۸۷
۹۰۴۴
۳۶۴۶
بندر لنگه
۲۳۰
۸۵۳۶
۰
آبادان
۱۸
۸۵۰۶
۰
نوشهر
۴۰
۶۵۷۰
۴۲۹۴۱
جمع كل
۱۴۶۱۶۳
۶۶۷۳۷۵۶
۲۱۸۸۲۲۹
آمار رسوب كالا در كل بنادر در تاریخ ۱۹ شهریور
نام بندر
میزان رسوب كالای كانتینری (TEU)
میزان رسوب كالای غیر كانتینری (تن)
میزان رسوب كالای اساسی(گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شكر و روغن نباتی)
امام خمینی (ره)
۵۷۵۵
۳۴۳۸۸۴۹
۱۸۶۵۸۲۷
شهید رجایی
۱۱۳۳۸۴
۲۹۴۴۵۶۸
۱۵۰۱۰۲
انزلی
۷۲۱
۱۶۷۹۵۹
۷۷۶۲۳
امیرآباد
۲۵۸
۱۷۴۹۱۷
۲۰۹۹۴۰
شهید باهنر
۶
۸۴۴۶
۱۰۲۶
بوشهر
۱۱۴۳۶
۱۱۳۸۴
۶۱۹۲
چابهار
۱۷۷۲
۴۲۳۷۰
۳۱۵۴۵
خرمشهر
۵۹۷۲
۱۸۸۰۴
۲۷۴۱
بندر لنگه
۲۰۹
۸۸۱۰
۰
آبادان
۱۸
۸۹۱۵
۰
نوشهر
۴۰
۶۸۶۶۸
۴۷۵۵۹
جمع كل
۱۳۹۵۷۱
۶۸۹۳۶۹۰
۲۳۹۲۵۶۵

1397/06/25
14:06:26
5.0 / 5
4227
تگهای خبر: بنادر , تولید , خرید , سازمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
آوا مسکن

آوا مسكن


املاک و مستغلات

avamaskan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آوا مسكن محفوظ است