معاون وزیر راه خبر داد:

ساخت۵۴۴۰كیلومتر انواع راه در۵سال اخیر، افتتاح آزادراه همت تا اسفند

ساخت۵۴۴۰كیلومتر انواع راه در۵سال اخیر، افتتاح آزادراه همت تا اسفند

آوا مسكن: مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور از احداث ۵ هزار و ۴۴۰ كیلومتر انواع راه ها شامل آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و خط آهن در پنج سال قبل اطلاع داد.به گزارش آوا مسكن به نقل از مهر، خیرالله خادمی در نشست خبری تشریح برنامه های شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور در هفته دولت اظهار داشت: بر مبنای مصوبه قانون بودجه سال جاری، ۶۰ درصد اعتبارات بخش حمل و نقل در حوزه احداث آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه روستایی و راه آهن به شركت ساخت تخصیص داده می شود.
وی افزود: همینطور از دیگر دستورات وزیر راه و شهرسازی امسال تمركز فعالیت ساخت و احداث راه های اصلی و بزرگراه در سراسر كشور به شركت ساخت بود كه قبل از این به صورت ۵۰ درصد میان شركت ساخت و ادارات كل راه و شهرسازی استانها تقسیم می شد، ولی هم اكنون همه پروژه ها و منابع در شركت ساخت متمركز شده است، ضمن اینكه بخش احداث راه روستایی هم از معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی منتزع و به این شركت واگذار شد كه در مجموع طرح های مصوب شركت ساخت از ۱۲۲ پروژه به۲۵۰ پروژه افزایش پیدا كرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اكنون ۲۷۹ هزار كیلومتر مسیر جاده ای در كشور داریم كه به شركت ساخت تكلیف شده است تا در مجموع ۴۱ هزار كیلومتر راه جدید احداث كند. در سنوات گذشته ۱۵ هزار كیلومتر آن ساخته و بهره برداری شد و ۱۵ هزار و ۵۰۰ كیلومتر در دست ساخت و ۱۰ هزار كیلومتر هم در دست مطالعه داریم.
خادمی خاطرنشان كرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم بیش از ۱۸ هزار كیلومتر جاده احداث شد كه ۱۳ هزار كیلومتر آن راه روستایی بوده است، ۵۴ كیلومتر آزادراه هم در ۵ سال قبل احداث كردیم كه بخش عمده آن به اتمام رسیده و زیر بار ترافیك رفته است. همینطور ۲ هزار و ۴۰۰ كیلومئتر بزرگراه در ۵ سال قبل و هزار و ۳۴۰ كیلومتر راه اصلی و هزار و ۱۶۵ كیلومتر مسیر ریلی احداث شده است كه مجموع زیرساخت های حمل و نقلی تولید شده در ۵ سال قبل ۵ هزار و ۴۴۰ كیلومتر اعم از آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، راه روستایی و خط آهن است.
مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور خاطرنشان كرد: در هفته دولت سال جاری هزار و ۸۵۶ كیلومتر انواع راه ها بهره برداری می گردد كه شامل ۹۸ كیلومتر راه آهن، راه آهن ارومیه –مراغه، ۳۰۰ كیلومتر بزرگراه و راه اصلی و هزار و ۴۶۰ كیلومتر راه روستایی است. هزینه احداث این زیرساخت های حمل و نقلی هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته خادمی، از ابتدای سال جاری تابحال ۱۲۰ كیلومتر آزادراه آسفالت شده كه هنوز بهره برداری نشده و زیر بار ترافیك نرفته است. تا آخر سال هم ۸۰ كیلومتر از آزادراه كنارگذر جنوبی تهران بهره برداری می گردد.
این مقام مسئول تصریح كرد: تا آخر سال جاری مقرر است در بخش ریلی ۲۸۰ كیلومتر مسیر جدید ریل گذاری شده و ۴۷۰ كیلومتر خط آهن بهره برداری شود. در بخش آزادراهی هم بهره برداری از ۲۸۰ كیلومتر آزادراه را در دستور كار داریم كه اگر مشكلات كمبود قیر حل شود، این حجم آزادراه بهره برداری خواهد شد. همینطور ۷۶۵ كیلومتر راه اصلی و بزرگراه تا آخر امسال بهره برداری می گردد. هزار و ۷۴۰ كیلومتر پروژه راه روستایی ملی هم تا آخر امسال بهره برداری خواهد شد.
به گفته خادمی، در سال قبل ۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای شركت ساخت مصوب شد كه ۴ هزار و ۹۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت كه نشان داده است ۹۹ درصد اعتبارات مصوب اختصاص یافته است. البته بخش اعظم این اعتبارات از محل اسناد خزانه یك و دو ساله بود، ولی حجم اعتبارات ریالی و نقدی تخصیص یافته ۳۶۰ میلیارد تومان بوده است، با این وجود در سال ۹۷ بودجه شركت ساخت ۲۵ درصد و اعتبارات پروژه های عمرانی زیرمجموعه این شركت تا ۴۰ درصد كاهش پیدا كرد و سبب شد راندمان شركت ساخت تا ۵۰ درصد كاهش پیدا كند. هم اكنون ۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان بودجه مصوب شركت ساخت بوده و تابحال ۷۸ درصد این مبلغ در قالب اسناد خزانه دو ساله، ۱۵۴ میلیارد تومان در قالب اعتبارات نقدی و مابقی در قالب اسناد خزانه یك ساله تخصیص داده شده است كه در مجموع هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان به این شركت تخصیص داده اند.
۷۵ درصد ترافیك جاده ای روی ۳۵ هزار كیلومتر جاده شریانی
معاون وزیر راه با اشاره به اینكه ۳۵ هزار كیلومتر جاده شریانی خاص در كشور داریم كه ۷۵ درصد ترافیك جاده ای بر روی این ۳۵ هزار كیلومتر قرار دارد، اظهار داشت: اگر می خواهیم تلفات جاده ای كاهش پیدا كند باید همه این ۳۵ هزار كیلومتر به آزادراه و بزرگراه تبدیل گردد كه هم اكنون ۱۹ هزار كیلومتر آن آزادراه یا بزرگراه است، ولی هم اكنون سرعت جاده سازی ما در ایران یك پنجم سرعت تولید و افزایش خودرو است.
وی درباره راه آهن چابهار-زاهدان اظهار داشت: ساخت این پروژه حدفاصل چابهار تا زاهدان ۳۱ درصد پیشرفت فیزیكی و در فاز نخست آن حدفاصل چابهار تا ایرانشهر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی دارد.
خادمی درباره راه آهن شیراز-بوشهر اظهار داشت: این پروژه یكی از طرح های اولویت دار ما است، چون كه ریل با هزینه بالایی تا شیراز رفته و برای آنكه اقتصادی شود باید تا بندر بوشهر این خط ادامه یابد. این طرح ۴۵۰ كیلومتر طول دارد كه حدفاصل شیراز تا بوشهر بوده و ۲۱۰ كیلومتر هم از بوشهر تا عسلویه خواهد بود كه امسال اعتبارات اختصاص یافته به آن ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است، هر چند كه این پروژه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد كه بنابراین به دنبال جذب فاینانس هستیم، بنابراین قرارداد تجاری آن را در سال ۹۶ با شركت چینی منعقد كردیم، مجوز شورای اقتصاد هم صادر شد و بانك عامل در حال گشایش ال سی برای جذب منابع فاینانس است.
خادمی در مورد راه آهن تهران-همدان-سنندج اظهار داشت: در مجلس تصویب گردید كه این پروژه به شركت راه آهن واگذار شود ولی هفته گذشته در دولت به تصویب رسید تا دوباره به شركت ساخت برگردد. مقرر است خط آهن ۱۵۰ كیلومتری همدان-سنندج را شركت ساخت با عنایت به اینكه این مسیر تونل و ابنیه خاصی ندارد با سرعت احداث كند.
كمك ۵۰۰ میلیارد تومانی وزارت دفاع به آزادراه اصفهان-شیراز
وی درباره آزادراه اصفهان-شیراز اظهار داشت: وزارت دفاع مقرر است ۵۰۰ میلیارد تومان به احداث این آزادراه كمك نماید، طول این مسیر ۲۲۰ كیلومتر بوده و ۵۰ كیلومتر آن روكش بتنی و مابقی آن روكش آسفالت است كه تابحال ۱۶ كیلومتر از روكش بتنی به اتمام رسیده است. با عنایت به اینكه كمبود قیر داریم، امیدواریم كل پروژه سال آینده افتتاح شود.
خادمی تصریح كرد: در سه سال قبل قیر مجانی به شركت ساخت و پیمانكاران داده می شد اما امسال تامین قیر به علت گرانی با چالش مواجه شده است. در سال های گذشته هر تُن قیر یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود كه امسال این رقم دو برابر شد.
وی درباره خط آهن چابهار به یونسی در خراسان جنوبی اظهار داشت: كل مسیر هزار و ۱۰۰ كیلومتر و هزینه احداث آن بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه به تازگی آستان قدس رضوی اعلام آمادگی كرده مسیر زاهدان تا یونسی را با همكاری شركت چینی تامین مالی كند. مسیر ریلی خواف-هرات در خاك افغانستان هم تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.
خادمی افزود: حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهی داریم كه ۳ هزار میلیارد تومان آن بابت بدهی شركت ساخت به پیمانكاران سازنده راه های روستایی است.
بهره برداری از كنارگذر جنوبی تهران؛ نیمه اول ۹۸
این مقام مسئول در وزارت راه در مورد آزادراه كنارگذر جنوبی تهران خاطرنشان كرد: ساخت این مسیر ۱۵۸ كیلومتری پیشرفت فیزیكی قابل توجهی دارد به صورتی كه در قطعه چهار حدفاصل چرمشهر تا آزادراه قم روسازی آن به اتمام رسیده است، در فاز سه حدفاصل آزادراه قم تا آزادراه ساوه زیرسازی آن در حال انجام بوده و پل های مربوطه هم در حال احداث است. روسازی بخشی از این مسیر به طول ۱۶ كیلومتر هم به آخر رسیده است. قطعه چهار آزادراه كنارگذر جنوبی تهران حدفاصل اشتهارد تا آبیك در حال روسازی بوده و ۱۰ كیلومتر هم آسفالت شده است. به صورت كلی نیمه اول سال آینده كل پروژه ۱۵۸ كیلومتری به بهره برداری خواهد رسید.
افتتاح آزادراه همت تا اخر اسفند
وی در مورد آزادراه همت واقع در شمال آزادراه تهران-كرج تصریح كرد: ساخت این آزادراه مشكل نقدینگی تملك مناطق مسكونی حاشیه آزادراه تهران-كرج را دارد كه در سال قبل ۲۰ میلیارد تومان برای تملك خانه های شهرك المهدی تخصیص داده شد، همینطور این آزادراه دو تونل صد متری موازی دارد كه لاینینگ یكی از تونل ها به آخر رسیده و یكی دیگر از مشكلات آن هم پل اتصال این آزادراه به جاده چالوس خواهد بود. اگر منابع مالی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی به پروژه تزریق شود، تا آخر سال می توانیم آن را افتتاح نماییم.

1397/06/06
13:32:58
5.0 / 5
4446
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
آوا مسکن

آوا مسكن


املاک و مستغلات

avamaskan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آوا مسكن محفوظ است